Biên giới quốc gia là gì? Tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia là gì? Biên giới, chủ quyền quốc gia là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà chung cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Biên giới thể hiện chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia. Chính vì vậy xây dựng và bảo vệ biên giới là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi công dân. Bài viết này sau đây sẽ giới thiệu rõ nội dung cũng như của mỗi người dân cần làm để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Nội Dung Chính

Biên giới quốc gia trên đất liền là gì?

Xác định và bảo vệ biên giới quốc gia có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, là nền tảng phát triển đất nước và dân sinh. Vậy Biên giới quốc gia trên đất liền là gì?

Biên giới quốc giachủ quyền lãnh thổ, bất khả xâm phạm. Khu vực biên giới đất liền, vùng biển (vùng lãnh hải), vùng không (khái niệm mới khi con người sử dụng phương tiện di chuyển trên không) là những điểm chiến lược quan trọng, là tiền tuyến, cửa ngõ của mỗi quốc gia. Chủ quyền, an ninh biên giới là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các quốc gia có đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển có tầm quan trọng đặc biệt đối với sức mạnh của chế độ và quốc gia. Lịch sử hàng nghìn năm tồn tại và phát triển của nhà nước Việt Nam đã chứng minh dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

Vì vậy, đối với mọi người Việt Nam, mũi đất của Tổ quốc, nơi biên giới là nơi thiêng liêng cần được bảo vệ cẩn thận. Đây là nhiệm vụ của Đảng, mọi dân tộc, mọi lực lượng vũ trang, trong đó bộ đội biên phòng giữ vai trò chuyên trách, trung tâm.

Lãnh thổ, biên giới là vấn đề thiêng liêng, hệ trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc, cũng là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế. Trong lịch sử nhân loại đã từng xảy ra nhiều trường hợp tranh chấp biên giới, lãnh thổ và việc điều tiết tranh chấp biên giới, lãnh thổ còn bất cập dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia lớn nhỏ khác nhau.

Biên giới quốc gia là gì

Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

Biên giới có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và cần được bảo vệ. Nhà nước ta đã đưa ra những nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia như sau:

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia là một vai trò quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ và xây dựng biên giới quốc gia là gì

Bảo vệ và xây dựng biên giới quốc gia là gì?

Mục đích của quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là gì?

Mục đích của quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là gì? Hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ là cần thiết nhằm góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở các khu vực biên giới xung yếu, các biện pháp cơ bản là:

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn biên giới là nhiệm vụ khó khăn nhưng hết sức thiêng liêng, cao cả. Vì nhiệm vụ của chúng ta là gìn giữ những gì quý giá mà tổ tiên chúng ta đã phải đánh đổi xương máu trong lịch sử tồn tại và phát triển của các quốc gia, dân tộc. Hy vọng bài viết này đã giải thích cho bạn khái niệm biên giới quốc gia là gì? Là một người con đất Việt chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn.

Xem thêm: Thiền Ho’oponopono là gì? Phương pháp chữa lành thời hiện nay

Thắc mắc -