Cope with là gì? Tìm hiểu ý nghĩa, cách sử dụng cope with

Cope with là gì? Cope with có ý nghĩa gì trong tiếng Anh? Cùng chúng tôi tìm hiểu về định nghĩa, ý nghĩa cùng một vài câu ví dụ đặt câu với cope with trong tiếng Anh ở bài viết dưới đây. 

Cope with là gì?

Nội Dung Chính

Cope with là gì? 

Cope with trong tiếng Anh có nghĩa là đối phó với hoặc thoả mãn, hoàn thành một cái gì đó. 

Cope with đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa: Address, contend (with), field, grapple (with), hack, handle, manage, maneuver, manipulate, negotiate, play, swing, take, treat, bear, bite the bullet, brace

brave, confront, contend, endure, face, go to the mat, grapple with, make a stand, stomach, suffer, sustain, take, withstand.

Các từ liên quan: Engineer, finesse, jockey, bring off, carry off, carry out, get off, pull, command, direct, guide, steer, control, micromanage, regulate, run, react (to), respond (to).

Cụm từ đồng nghĩa: Come to grips with, have a grip on.

Từ trái nghĩa: Botch, bungle, foozle, fumble, goof (up), louse up, mess (up), mishandle, muff, scamp.

Đặt câu với từ cope with

Sự khác biệt với deal with và cope with là gì

Sự khác biệt với deal with và cope with là gì

Deal with được sử dụng với ý nghĩa là đương đầu, hành động để làm một việc gì đó, đặc biệt là để giải quyết một vấn đề (Trong những trường hợp này, không thể sử dụng cope with).

Ví dụ: 

Còn cope with được sử dụng với ý nghĩa là chấp nhận và kiểm soát một tình huống cảm xúc khó khăn để bạn có thể bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại bất chấp nó (trong trường hợp này bạn cũng có thể sử dụng deal with).

Ví dụ: 

Cope with thường được sử dụng để nói rằng bản thân đang đối phó với một vấn đề nào đó, nó cũng được sử dụng cho trường hợp bản thân đã đối phó, giải quyết thành công một tình huống khó khăn. 

Trong khi đó, nghĩa của deal with có nghĩa là chúng ta giải quyết vấn đề hoặc giải quyết một vấn đề, tình huống nào đó. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ deal with để nói về việc chúng ta vượt qua hoặc quản lý một tính huống nào đó dù vấn đề vẫn luôn tồn tại. 

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất trong sự khác biệt giữa deal with cùng cope with chính là trong câu sử dụng deal with bắt buộc phải có một đối tượng trong đó tuy nhiên cope with thì lại không cần có đối tượng mới có thể sử dụng.  

Ngữ pháp, cách sử dụng từ Cope + giới từ

Ngữ pháp, cách sử dụng từ Cope + giới từ

Coped, cop·ing: Động từ được sử dụng mà không có tân ngữ.

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản cần biết về cụm từ cope with là gì trong tiếng Anh. Hy vọng rằng thông qua bài viết này các bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa cùng cách dùng từ cope with trong tiếng Anh.

Xem thêm: Thể dị hợp là gì? Tìm hiểu về thể dị hợp trong sinh học

Thắc mắc -