Tổng hợp thông tin tìm hiểu giả thuyết nghiên cứu là gì

Giả thuyết nghiên cứu là gì? Giả thuyết nghiên cứu có ý nghĩa gì trong các bài luận nghiên cứu khoa học? Cùng chúng tôi tìm hiểu về định nghĩa, cách viết và ví dụ về giả thuyết nghiên cứu trong bài viết dưới đây.

Giả thuyết nghiên cứu là gì ví dụ

Nội Dung Chính

Giả thuyết nghiên cứu là gì ví dụ

Giả thuyết nghiên cứulà một tuyên bố dự kiến ​​về mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều  biến. Đó là một dự đoán cụ thể, có thể kiểm tra được về những gì bạn mong đợi sẽ xảy ra trong một nghiên cứu.

Giả thuyết nghiên cứu thường tuân theo định dạng cơ bản là “Nếu {điều này xảy ra} thì {điều này sẽ xảy ra}.” Một cách để cấu trúc giả thuyết là mô tả điều gì sẽ xảy ra với biến phụ thuộc  nếu bạn thay đổi biến độc lập.

Định dạng cơ bản có thể là: “Nếu {những thay đổi này được thực hiện cho một biến độc lập nhất định}, thì chúng tôi sẽ quan sát thấy {một thay đổi trong một biến phụ thuộc cụ thể}.”

Một vài ví dụ về các giả thuyết đơn giản:

Ví dụ về một giả thuyết phức tạp bao gồm:

Ví dụ về giả thuyết vô hiệu bao gồm:

Ví dụ về một giả thuyết thay thế:

Câu hỏi nghiên cứu là gì? Xây dựng giả thuyết nghiên cứu khoa học

Câu hỏi nghiên cứu là gì

Câu hỏi nghiên cứu là gì

Câu hỏi nghiên cứu là một câu hỏi cụ thể mà nghiên cứu tìm cách đưa ra câu trả lời. Nó nằm ở cốt lõi của điều tra có hệ thống và nó giúp bạn xác định rõ ràng con đường cho quá trình nghiên cứu. 

Một câu hỏi nghiên cứu thường là bước đầu tiên trong bất kỳ dự án nghiên cứu nào. Về cơ bản, nó là điểm thẩm vấn chính trong nghiên cứu của bạn và nó thiết lập tốc độ cho công việc của bạn.  

Thông thường, một câu hỏi nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu, xác định phương pháp luận và giả thuyết, đồng thời hướng dẫn tất cả các giai đoạn điều tra, phân tích và báo cáo. Với các câu hỏi nghiên cứu phù hợp, bạn sẽ có thể thu thập thông tin hữu ích cho cuộc điều tra của mình. 

Các câu hỏi nghiên cứu thường được phân loại thành 2; đó là câu hỏi nghiên cứu định tính và câu hỏi nghiên cứu định lượng. Các câu hỏi nghiên cứu định tính và định lượng có thể được sử dụng độc lập và phụ thuộc phù hợp với trọng tâm và mục tiêu tổng thể của nghiên cứu của bạn. 

Nếu nghiên cứu của bạn nhằm mục đích thu thập dữ liệu có thể định lượng , bạn sẽ cần sử dụng các câu hỏi nghiên cứu định lượng. Mặt khác, các câu hỏi định tính giúp bạn thu thập dữ liệu định tính về nhận thức và quan sát của các đối tượng nghiên cứu của bạn. 

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu khoa học

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu khoa học

Trong nhiều trường hợp, các nhà nghiên cứu có thể rút ra một giả thuyết từ một lý thuyết cụ thể hoặc xây dựng dựa trên nghiên cứu trước đó. Ví dụ, nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Vì vậy, một nhà nghiên cứu có thể đưa ra giả thuyết: “Những người có mức độ căng thẳng cao sẽ dễ bị cảm lạnh thông thường sau khi tiếp xúc với virus hơn những người có mức độ căng thẳng thấp.”

Trong các trường hợp khác, các nhà nghiên cứu có thể xem xét các niềm tin hay trí tuệ dân gian thường được nắm giữ. “Chim sẻ cùng đàn” là một ví dụ về sự khôn ngoan trong dân gian mà một nhà tâm lý học có thể thử tìm hiểu. Nhà nghiên cứu có thể đặt ra một giả thuyết cụ thể rằng “Mọi người có xu hướng chọn những người bạn đời lãng mạn tương đồng với họ về sở thích và trình độ học vấn.”

Ví dụ về câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Ví dụ về câu hỏi nghiên cứu:

Ví dụ về giả thuyết nghiên cứu:

Thao tác đầu tiên để chuẩn bị viết giả thuyết nghiên cứu là gì

Thao tác đầu tiên để chuẩn bị viết giả thuyết nghiên cứu là gì

Giả thuyết là một phần quan trọng của phương pháp khoa học. Đó là một ý tưởng hoặc một đề xuất dựa trên bằng chứng hạn chế. Điều gì đến tiếp theo là phần thú vị. Ý tưởng hoặc đề xuất phải được chứng minh thông qua thực tế, thử nghiệm trực tiếp và bằng chứng.

Các bước để viết một giả thuyết nghiên cứu là: 

Bước 1: Đặt câu hỏi

Trong phương pháp khoa học , bước đầu tiên là đặt một câu hỏi. Đặt câu hỏi này bằng cách sử dụng sáu câu hỏi cổ điển: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao hoặc bằng cách nào. Các câu hỏi mẫu có thể bao gồm:

Bước 2: Thu thập nghiên cứu sơ bộ

Đã đến lúc thu thập dữ liệu. Điều này sẽ xuất hiện dưới dạng các nghiên cứu điển hình và tạp chí học thuật , cũng như các thí nghiệm và quan sát của riêng bạn .

Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải khám phá câu hỏi của bạn từ mọi phía. Đừng để nghiên cứu mâu thuẫn ngăn cản bạn. Bạn có thể gặp phải nhiều người phản đối khi bạn thu thập thông tin cơ bản. Điều đó không làm mất giá trị giả thuyết của bạn. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng những phát hiện của họ như những lời phản bác tiềm năng và lập khung cho nghiên cứu của bạn theo cách để giải quyết những mối quan tâm này.

Hình thành câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Bước 3: Hình thành câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Sau khi hoàn thành tất cả các nghiên cứu của bạn, hãy suy nghĩ về cách bạn sẽ trả lời câu hỏi của mình và bảo vệ quan điểm của mình. Khi bạn bắt đầu thu thập các quan sát và thông tin cơ bản, bạn sẽ thấy rằng thiếu ngủ sẽ tạo ra tác động tiêu cực đến việc học. Nó làm giảm quá trình suy nghĩ và khiến việc học bất cứ điều gì mới trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, khi bạn mệt mỏi, bạn sẽ khó học hơn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Vì nó khó hơn, bạn có thể ít động lực hơn để thực hiện nó. Ngoài ra, bạn phát hiện ra rằng có một điểm mà giấc ngủ ảnh hưởng đến hoạt động. Bạn sử dụng nghiên cứu này để trả lời câu hỏi của bạn.

Bước 4: Viết một giả thuyết

Với câu trả lời cho câu hỏi của bạn đã sẵn sàng, đã đến lúc hình thành giả thuyết của bạn. Để viết một giả thuyết tốt, nó nên bao gồm:

Hãy nhớ rằng giả thuyết của bạn cần phải là một tuyên bố, không phải là một câu hỏi. Đó là một ý tưởng, đề xuất hoặc dự đoán. 

Bước 5: Tinh chỉnh giả thuyết của bạn

Mặc dù bạn có thể dừng lại ở việc viết giả thuyết nghiên cứu của mình, nhưng một số giả thuyết có thể là một nghiên cứu tương quan hoặc nghiên cứu sự khác biệt giữa hai nhóm. Trong những trường hợp này, bạn muốn nêu mối quan hệ hoặc sự khác biệt mà bạn muốn tìm thấy.

Bước 6: Tạo một giả thuyết 

Tùy thuộc vào nghiên cứu của bạn, bạn có thể cần thực hiện một số phân tích thống kê trên dữ liệu bạn thu thập. Khi hình thành tuyên bố giả thuyết của bạn bằng phương pháp khoa học, điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa giả thuyết rỗng so với giả thuyết thay thế và cách tạo giả thuyết rỗng.

Trên đây là tổng hợp thông tin giải thích giả thuyết nghiên cứu là gì cùng các vấn đề xoay quanh giả thuyết nghiên cứu. Hy vọng rằng thông qua bài viết này các bạn sẽ hiểu về định nghĩa giả thuyết nghiên cứu là cùng cách để viết 1 giải thuyết nghiên cứu. 

Thắc mắc -