Noun phrase là gì? Cấu trúc noun phrase trong tiếng Anh

Noun phrase là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm noun phrase, cấu trúc cách chúng được sử dụng trong tiếng Anh.

Một noun phrase bao gồm một danh từ và các từ mô tả bổ sung để cung cấp thông tin về đối tượng mà danh từ đó đề cập tới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm noun phrase, cách chúng được sử dụng trong câu văn và một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng noun phrase trong văn phong tiếng Anh.

Nội Dung Chính

Noun phrase là gì trong tiếng Anh

Noun phrase là gì trong tiếng Anh? Noun phrase là cụm danh từ có nghĩa là một nhóm từ có chức năng như một danh từ trong câu. Nó thường bao gồm một danh từ đứng đầu cụm từ và các từ khác bổ sung hoặc cung cấp thêm thông tin về danh từ. Những từ bổ nghĩa này có thể bao gồm mạo từ, tính từ, đại từ, giới từ và các danh từ hoặc cụm danh từ khác.

Ví dụ, trong câu “Con mèo đen với đôi mắt màu xanh lá cây đang ngủ trên bậu cửa sổ,” cụm danh từ là “con mèo đen với đôi mắt màu xanh lá cây.” Danh từ đứng đầu là “cat”, trong khi mạo từ “the” và “a”, tính từ “black” và cụm giới từ “with green eyes” đều sửa đổi danh từ để bổ nghĩa thêm cho cụm từ về nó.

Cụm danh từ có thể đơn giản hoặc phức tạp và chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong câu, chẳng hạn như chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ. Chúng là những thành phần thiết yếu của lời nói cho phép chúng ta mô tả và đề cập đến con người, địa điểm, sự vật, ý tưởng và khái niệm bằng ngôn ngữ của chúng ta.

Ví dụ:

 1. A bright red apple: Một quả táo đỏ tươi sáng
 2. The sound of crashing waves: Âm thanh của những con sóng đánh vỡ
 3. A soft woolen sweater: Một chiếc áo len mềm mại
 4. The smell of fresh-baked bread: Mùi của bánh mì nướng mới
 5. A tall, green tree: Một cây xanh cao to.
Noun phrase là gì

Noun phrase là gì

Phrase là gì trong tiếng Anh

Phrase là gì trong tiếng Anh? Phrase có nghĩa là 1 cụm từ trong ngôn ngữ học. Một cụm từ là một nhóm gồm hai hoặc nhiều từ hoạt động như một đơn vị duy nhất trong câu. Một cụm từ có thể bao gồm một từ đơn lẻ, chẳng hạn như một giới từ (ví dụ: “in”) hoặc nó có thể bao gồm một tổ hợp các từ, chẳng hạn như một cụm tính từ (ví dụ: “rất hạnh phúc”) hoặc một cụm danh từ (ví dụ: “the xe màu xanh”).

Các cụm từ không có mối quan hệ chủ ngữ và động từ và không thể đứng một mình như một câu hoàn chỉnh. Chúng thường được sử dụng như một phần của câu lớn hơn để cung cấp thêm thông tin về một yếu tố cụ thể hoặc để sửa đổi một phần khác của câu.

Trong tiếng Anh Noun phrase gồm những gì

Trong tiếng Anh Noun phrase gồm những gì sẽ được giải đáp cụ thể sau đây:

Noun phrase là một cấu trúc ngữ pháp bao gồm một danh từ (hoặc đại từ) và bất kỳ bổ ngữ hoặc bổ ngữ nào cung cấp thêm thông tin về danh từ. Một cụm danh từ có thể chỉ bao gồm một danh từ hoặc đại từ hoặc nó có thể bao gồm nhiều từ hoạt động cùng nhau như một đơn vị để mô tả hoặc xác định một người, địa điểm, sự vật hoặc ý tưởng.

Các từ bổ nghĩa có thể bao gồm các từ hạn định (ví dụ: the, a, an, this, that, my, your), tính từ (ví dụ: Red, happy, old, intelligent) và các từ bổ nghĩa danh từ khác như danh từ sở hữu (ví dụ: John’s book) và các từ bổ nghĩa cho danh từ (ví dụ: coffee cup, baseball bat).

Các bổ ngữ có thể bao gồm các cụm giới từ (ví dụ: in the park, under the tree), cụm từ nguyên mẫu (ví dụ: to swim, to play) hoặc mệnh đề (ví dụ: who loves to read, that I saw yesterday).

Ví dụ, trong câu “The height, red building with the big windows is my works” thì cụm danh từ là “the tall, red building with the big windows”, bao gồm từ hạn định “the”, tính từ “tall” và “red”, và cụm giới từ “with the big windows”.

Cấu trúc noun phrase là gì trong văn bản

Trong tiếng Anh, một cụm danh từ thường tuân theo một cấu trúc cơ bản bao gồm một danh từ hoặc đại từ làm thành phần cốt lõi của nó và các từ bổ nghĩa cung cấp thêm thông tin về danh từ đó. Vậy cấu trúc noun phrase là gì trong văn bản.

Cấu trúc cụm danh từ phổ biến nhất trong tiếng Anh là:

Determiner + Adjective(s) + Noun (+ Prepositional Phrase(s) or Clause(s))

Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng yếu tố:

Ví dụ, trong cụm danh từ “the big, brown dog in the park,” “the” là Determiner, “big” và “brown” là Adjective, “dog” là Noun, và “in the park” là Prepositional Phrase.

Complex noun phrase là gì trong câu

Complex noun phrase là gì trong câu? Complex noun phrase: Cụm danh từ phức hợp là cụm danh từ có chứa một hoặc nhiều bổ ngữ cung cấp thêm thông tin về danh từ. Các công cụ sửa đổi này có thể bao gồm tính từ, danh từ khác, cụm giới từ, mệnh đề quan hệ và các loại cụm từ khác. Cụm danh từ phức tạp có thể đơn giản, bao gồm một danh từ và một hoặc hai bổ ngữ, hoặc chúng có thể rất dài và bao gồm nhiều lớp bổ nghĩa.

Ví dụ, trong cụm danh từ “the big, friendly, black dog with the wagging tail and the shiny collar” “con chó to, thân thiện, màu đen với cái đuôi vẫy và vòng cổ sáng bóng,” danh từ là “dog” và các từ bổ nghĩa bao gồm các tính từ “big”, “friendly” và “black” cũng như các cụm giới từ “the wagging tail” và “the shiny collar.” Cụm danh từ phức tạp này cung cấp rất nhiều chi tiết về con chó, làm cho câu trở nên mô tả và thú vị hơn khi đọc.

Những cụm danh từ tiếng Anh thông dụng

Những cụm danh từ tiếng Anh thông dụng sử dụng hiện nay:

 1. Time management
 2. Customer service
 3. Marketing strategy
 4. Personal Finance
 5. Human resources
 6. Social media
 7. Product development
 8. Sales pitch
 9. Public speaking
 10. Business plan
 11. Project management
 12. Information technology
 13. Job interview
 14. Financial planning
 15. Health care
 16. Educational system
 17. Environmental protection
 18. Travel destination
 19. Food industry
 20. Entertainment industry
 21. Fashion trend
 22. Legal system
 23. Political campaign
 24. Cultural diversity
 25. Family dynamics.

Cách sử dụng cụm danh từ (Noun phrase) trong tiếng Anh

Cụm danh từ là một phần quan trọng của tiếng Anh và được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng cụm danh từ (Noun phrase) trong tiếng Anh:

 • Chủ ngữ của câu (Subject of a sentence): Cụm danh từ có thể làm chủ ngữ cho câu. Ví dụ: “The dog barked at the mailman.”
 • Túc từ của câu (Object of a sentence): Cụm danh từ có thể dùng làm tân ngữ của câu. Ví dụ: “I gave the book to my friend.”
 • Hình thức sở hữu (Possessive form): Một cụm danh từ có thể được sử dụng ở hình thức sở hữu để biểu thị quyền sở hữu. Ví dụ: “My sister’s car is blue.”
 • Công cụ sửa đổi danh từ khác (Modifier of another noun): Một cụm danh từ có thể sửa đổi một danh từ khác để cung cấp thêm thông tin về nó. Ví dụ, “The tall building in the city is the new headquarters.”
 • Object of a preposition: Một cụm danh từ có thể được sử dụng làm đối tượng của giới từ. Ví dụ: “She sat next to the tree.”

Nhìn chung, các cụm danh từ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong tiếng Anh và là một phần quan trọng để giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ này.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về khái niệm noun phrase là gì, các thành phần cơ bản và các dạng phổ biến của noun phrase. Chúng tôi cũng đã cung cấp một số ví dụ minh họa cho việc sử dụng noun phrase trong câu tiếng Anh. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về noun phrase, và từ đó sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn.

Xem thêm: HSKK là gì? Thi chứng chỉ HSKK bao nhiêu điểm là đậu

Thắc mắc -