Sau hope là gì? Định nghĩa, ý nghĩa hope trong tiếng Anh

Hope có nghĩa là gì trong tiếng Anh? Sau hope là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu về định nghĩa, ý nghĩa của từ hope trong bài viết dưới đây. 

Sau hope là gì? Ý nghĩa của từ hope trong tiếng Anh

Nội Dung Chính

Sau hope là gì? Ý nghĩa của từ hope trong tiếng Anh

Hope trong tiếng Anh có nghĩa là hy vọng. Sau hope trong tiếng Anh thường là that + mệnh đề hoặc to + infinitive. Hope thường được dùng để nói về những sự việc, hiện tượng trong hiện tại hoặc tương lai có khả năng xảy ra. 

Một số ví dụ về hope trong tiếng Anh: 

Từ đồng nghĩa với hope trong tiếng Anh: Appealingly, boosterish, boosterism, cautious, cautiously, glass, hopeful, hopefully, hopefulness, ill, it’s an ill wind (that blows nobody any good) idiom, la-la land, pin your hopes on something/someone idiom, pipe dream, Pollyanna, positive, trust, wing,…

Cấu trúc ngữ pháp của hope trong tiếng Anh và sau hope là to V hay Ving

Cấu trúc ngữ pháp của hope trong tiếng Anh và sau hope là to V hay Ving

Chúng ta thường sử dụng ‘(that) + mệnh đề’ sau ‘hope’ hoặc ‘to + infinitive’. Một số ví dụ về hope:

Chúng ta cũng có thể sử dụng ‘I hope so’ và ‘I hope not’ để trả lời cho các câu hỏi, những cuộc hội thoại liên quan đến hope.

Hope trong thì hiện tại đơn

Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn (chủ yếu cho các động từ nguyên thể) hoặc thì hiện tại tiếp diễn.

Hope trong thì tương lai đơn

Subject + [ hope ] + (that) + [ present tense ]

Tất cả những ví dụ này đều nói về điều gì đó mà chúng ta muốn xảy ra trong tương lai (ngày mai, sớm thôi). Với động từ hope, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn mặc dù chúng ta đang nói về tương lai. Tuy nhiên, một số người nói tiếng Anh sẽ sử dụng thì tương lai không đúng ngữ pháp ví dụ như: 

Những câu này đều có thể chấp nhận được, mặc dù chúng không tuân theo các quy tắc truyền thống của ngữ pháp.

Hope trong thì quá khứ đơn

Hope trong thì quá khứ đơn

Hope đôi khi được sử dụng với các hành động trong quá khứ. Ví dụ:

Trong những câu này, hope có cùng nghĩa là để diễn tả một ước muốn. Lưu ý sự khác biệt giữa hope trong quá khứ và with trong quá khứ:

Tóm lại, wish trong quá khứ thể hiện sự hối tiếc về một hành động. Hy vọng trong quá khứ, giống như hy vọng trong tương lai, mô tả một mong muốn / muốn.

Hope trong thì tương lai trong quá khứ

Đôi khi từ hope được sử dụng cho ‘tương lai trong quá khứ’. Vì vậy, trong ví dụ sau, người mẹ nghĩ (trong quá khứ) ‘Tôi hy vọng con trai tôi sẽ vào đại học’ và khi chúng ta nói về điều này từ hiện tại, chúng ta sử dụng ‘would’ thay cho ‘hope’. Chúng tôi không biết thực tế người con trai có vào đại học hay không từ câu này.

Một ví dụ khác:

Hy vọng trong những điều tiêu cực

Chúng ta cũng có thể sử dụng ‘hope’ theo cách rất tiêu cực ví dụ:

Lưu ý: ‘Hope + infinitive’ cũng có thể được sử dụng khi chủ ngữ của câu là người sẽ thực hiện hành động. 

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản giải thích cho sau hope là gì. Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu hơn về định nghĩa, ý nghĩa của từ hope trong tiếng Anh cùng cấu trúc, cách sử dụng từ này trong các thì cùng lưu ý khi sử dụng từ hope.

Xem thêm: Dealership là gì? Định nghĩa, ví dụ và ý nghĩa của Dealership

Thắc mắc -