STT Em Yêu Anh Lãng Mạn Hài Hước Nhất Hiện Nay

Những stt yêu anh của người con gái đang yêu anh bằng tiếng anh nhiều lắm là những lời nói yêu thương và những cô gái dành cho chàng trai của mình thật là vô cùng quý giá cũng như là ngọt ngào. Những stt em yêu anh lãng mạn hài hước nhất hiện nay sau đây sẽ cho bạn bạn thấy được sự đáng yêu lãng mạn cũng như là ngọt ngào của những người phụ nữ dành cho chàng trai của mình nhé.

Nội Dung Chính

STT yêu anh của người con gái đang yêu

Khi người con gái đang yêu thì họ thường mù quáng cũng như hết mình dành tất cả cho người yêu. Sau đâu là những stt yêu anh của người con gái đang yêu nhé, các bạn hãy cùng tham khảo.

STT yêu anh nhiều lắm

Người tỉnh khi yêu vào cũng trở nên say và điều này càng đúng đối với những người phụ nữ. Những stt yêu anh nhiều lắm thể hiện tình cảm ngọt ngào của những người phụ nữ dành cho người yêu.

STT em yêu anh bằng tiếng Anh

Những stt em yêu anh bằng tiếng Anh thể hiện tình cảm sâu đậm của người phụ nữ cũng như tâm huyết của họ đối với người yêu của mình. Không những thế, tiếng anh còn  là cách thể hiện trực tiếp dễ hiểu tình cảm. Hãy cùng đọc nhé.

Well, don’t be sad anymore, angry at life. There have been sunny days, there must be rainy days.
1. Thôi đừng buồn nữa nhé, giận dỗi chi cuộc đời. Đã có những ngày nắng ráo, hẳn phải có ngày mưa rời.
Love is like air that we don’t see but we always know it’s needed. It’s just like you, you’ll never see me but I’ll always be by your side and you’ll know I’ll always love you.
2. Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy những chúng ta luôn biết nó rất cần thiết. Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em.
Today is a sunny day, no rain. Man, laugh something. May I ask do you have a lover?
3.Hôm nay là một ngày trời không nắng, không mưa. Anh ơi, cười gì đó. Cho em hỏi là anh đã có người yêu chưa?
“Who loves whom how much does not matter, who makes how much effort for whom is the problem. “In the end, people are always better at giving reasons to leave than reasons to work together.”
4. “Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. “Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa, hơn là lý do để cùng nhau cố gắng”
No one can be happy without friends, or be sure of his friends until he is unhappy.
5. Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.


This life is very short, so let’s not waste it on people who don’t make time for you.
6. Cuộc đời này vốn rất ngắn ngủi, nên chúng ta đừng lãng phí đối với những người không dành thời gian cho bạn.
In life there are many roads, many turns that we can not foresee the bumpy. On those roads, we will meet companions, soulmates, who will accompany us to the end of our lives. However, there are times when you just go with us for a short distance and go to a dead end.
7. Trong cuộc sống có rất con đường, nhiều ngã rẽ mà chúng ta không thể lường trước được những gập ghềnh. Trên những con đường đó, ta sẽ gặp được những người bạn đồng hành, tri kỷ, cùng ta đi đến hết cuộc đời. Tuy nhiên cũng có đôi khi chỉ đi cùng ta một đoạn đường ngắn và đi vào ngõ cụt.
Happiness is sometimes simply choosing the right person to give love, trust… and go all the way together
8. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng… và cùng nhau đi hết chặng đường dài
When they fall in love, they often vow to live and die together, when they break up, they often vow to live and die together.
9. Khi yêu nhau họ thường nguyện thế sống chết có nhau, khi chia tay họ thường nguyện thề sống chết với nhau.
We also want to love someone who doesn’t need to be long enough, just deep and sincere enough, to love someone who knows how to put their place together, learn to share, and appreciate. May is so short, why are we not more earnest with each other.
10. Ta cũng mong yêu một người chẳng cần đủ lâu, chỉ cần đủ sâu và chân thành, yêu một người biết đặt vị trí của mình vào nhau, biết học cách san sẻ, biết trân trọng. Tháng năm ngắn ngủi là vậy, cớ sao mình lại chẳng tha thiết với nhau hơn.


I have always believed that in this world true love still exists, when I care and love someone with all my heart. However, everything that happened in front of my eyes today has broken my faith in the evening. Disappointed!
11. Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi hôm nay đã khiến niềm tin trong tối vụn vỡ mất rồi. Thất vọng!
Don’t wait, because I’m not sure I waited. One day, I will understand that everyone has to love themselves first. “What is my lover’s standard” : Someone like you!
12. Em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Sẽ có một ngày em hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước. “Tiêu chuẩn người yêu của em là gì” : Người như anh!
There are people I love that I can’t get close to. And there are people who love me but can’t say yes.
13. Có những người mình yêu mà không thể gần được. Và cũng có những người yêu mình nhưng không thể ừ được.
Love will teach people to grow alone, life will teach people to live alone. Then you will understand, you can live very well, as long as you want.
14. Tình yêu sẽ dạy cho người ta biết một mình trưởng thành, cuộc sống sẽ dạy cho người ta biết một mình sinh tồn. Rồi bạn sẽ hiểu, bạn hoàn toàn có thể sống rất tốt, chỉ cần bạn muốn.
Why do we break up? Unsuitable? Or because fate cannot come together? Anyway, we broke up. Try to move on.
15. Chúng ta chia tay vì đâu? Không hợp? Hay vì duyên phận không đến được với nhau? Dù gì chúng ta cũng đã chia tay. Cố mà bước tiếp.


Not every wound that bleeds is the most painful. There are wounds that do not see blood that are really the most painful ones.
16. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.
Sometimes, quietly following a person and following his or her every step with all his heart could be called love.
17. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.
A smile will help you have a smooth new day. Because it is not only a sign of good beginnings, but it also brings joy in this life.
18. Một nụ cười sẽ giúp bạn có một ngày mới thật suôn sẻ. Bởi nó không chỉ là dấu hiệu của sự khởi đầu tốt đẹp mà nó còn mang đến niềm vui trong cuộc sống này.
Love is a sacrifice, because only when in love can people dare to sacrifice for each other, sacrifice time, effort, and sometimes a whole life for each other.
19. Tình yêu là sự hy sinh, bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức, mà có khi là cả một đời cho nhau.
Love is like a jigsaw puzzle. When you’re in love, all the pieces fall into place, but when everything falls apart, it takes a long time for you to put the pieces back together.
20. Tình yêu như một trò chơi ghép hình. Khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại.

Xem thêm: STT Chị Em Hay Và Ý Nghĩa Nhất Hiện Nay Dành Cho Bạn

STT Hay -